DOCUMENTALS
FOTOGRAFIA
TV
COMUNICACIÓ
CREACIÓ DE PROJECTES TRANSVERSALS EN ELS ÀMBITS DE L'AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ CULTURAL
#saurines
TAULA DEL VI DE SANT BENET
DOCUMENTAL COMERCIAL