ENCÀRREC AUDIOVISUAL
ARACOOP75

Vídeo encarregat per la consultora Tàndem Social realitzat amb l’objectiu de presentar el programa Aracoop75 a través de l’experiència d’alguns dels seus integrants. Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.