DOCUMENTAL COMERCIAL
TAULA DEL VI DE SANT BENET

És possible desenvolupar estructures lingüístiques que partint del llenguatge comú serveixin per entendre el vi? per entendre una experiència sensorial?

Jo crec que hi ha un camí d’exploració aquí, que no resoldrà de manera absoluta la mediació necessària entre l’experiència sensorial i el llenguatge, però podem experimentar explorar possibilitats d’aproximació.

Els processos lingüístics són processos de construcció cultural, aleshores el desig és mirar aquesta experiència de la sensació organolèptica com una possibilitat de ser construïda a partir del llenguatge col·loquial, del llenguatge comú, del bagatge cultural col·lectiu. La experimentació és una aposta per intentar-ho, per intentar créixer en aquesta descoberta de significats del vi a partir del llenguatge comú compartible.

La qüestió és trobar consensos significatius a partir de tastadors experimentadors poc habituats, és a dir que precisament entre tastadors poc formats específicament en el vi, descobrir consensos lingüístics significatius. Això com ho fem? ens dediquem a recollir impressions amb grup i establim un diàleg, una conversa, una discussió sobre allò que volem dir quan ens referim a una sensació per compartir-la i conduir-la cap a un consens. De fet el que intentem sempre és utilitzar un llenguatge que serveixi pràcticament per qualsevol experiència quotidiana, intentem en el fons portar el vi a una experiència comparable a qualsevol altra, per trobar-hi significats sòlids i consensuables.

Oriol Pérez de Tudela, Taula del Vi de Sant Benet